Burak Basmacioglu

Burak Basmacioglu, was born in 1972, in Ankara, Turkey. After graduating from Hacettepe University State Conservatory he was accepted as a piano professor by Anadolu University State Conservatory. He earned master's and doctoral degrees in piano from this institute, then completed harpsichord and early music studies in the specialization program at Strasbourg Conservatory, France. Burak Basmacioglu has been working as a professor at Anadolu University State Conservatory, where he teaches harpsichord, organ, basso continuo, sight reading and accompaniment, since 1992.


Burak Basmacıoğlu

1972 yılında Ankara’da doğdu. Piyano ve teori çalışmalarına küçük yaşta İlhan Baran ile başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarındaki eğitiminin ilk yıllarında Tulga Cetiz, Oya Ünler Bayka ve Margit Olah ile piyano çalıştı; daha sonra eğitimine Güherdal Çakırsoy ile piyano, Ulvi Yücelen ile oda müziği ve İlhan Baran ile teori çalışarak devam etti. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğretim görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Zöhrab Adıgüzelzade ile piyano, Alain Boeglin ve Yuri Abdullayev ile oda müziği çalışarak tamamladı. Strasbourg Konservatuvarı Eski Müzik Bölümü ihtisas programını Aline Zylberajch ile klavsen, Martin Gester ile oda müziği ve org, Francis Jacob ile sürekli bas, Patrick Blanc ile doğaçlama çalışarak onur derecesiyle bitirdi. Basmacıoğlu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında klavsen, org, sürekli bas, deşifraj ve eşliğin yanı sıra Barok dönem müziği üstüne dersler de vermektedir. Erken dönem müziğine yoğunlaşan Eski Müzik Atölyesi bünyesinde çalışmalar ve konserler yapmaktadır.


Links

Anthology
Avesis
Early Music Atelier
Hale Duru Basmacioglu
Kandemir Basmacioglu
Evren Basmacioglu
Hermeneutics in Early Music
Sources
YouTube
burak [at] basmacioglu.com


Bağlantılar

Seçki
Avesis
Eski Müzik Atölyesi
Hale Duru Basmacıoğlu
Kandemir Basmacıoğlu
Evren Basmacıoğlu
Eski Müzikte Hermenötik
Kaynaklar
YouTube
burak [at] basmacioglu.com


s c h o l i